اسکورت به شدت سنگین هواپیمای پلوسی

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه گذشته به تایوان رفت و با رئیس دفتر تایوان، نایب رئیس پارلمان تایوان دیدار کرد. در ادامه پیامدهای سفر جنجالی و تنش‌زای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، چین دیدار وزیر خارجه این کشور با همتای ژاپنی‌اش را لغو کرد. لحظه اسکورت هواپیمای نانسی پلوسی در سفر به تایوان را ببینید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید