امید دانا - نفتالی بنت نگرانم اسرائیل را بابت جنگ داخلی از دست بدیم،

نفتالی بنت: نگرانم اسرائیل را بابت جنگ داخلی از دست بدیم، پاکت حاوی گلوله برای پسرم ارسال شده! زمانی که رسانه ها شهامت بیان حقیقت را ندارند و یا منافع مالیشان اجازه نمی دهد حقایق را صراحتا مطرح نمایند این ما میهن پرستان هستیم که بایستی رسانه شویم. رسانه شما هستید ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید