بازدید رییس جمهور ونزوئلا از پارک فناوری پردیس

بازدید رییس جمهور ونزوئلا از پارک فناوری پردیس به میزبانی دکتر ستاری معاون علمی فناوری پردیس | 23 خردادماه 1401
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید