نکته‌هایی برای پیش از بلندخوانی

کتاب‌خوانی با کودکان و برای کودکان باید با آگاهی و به گونه‌ای روش‌مند و لذت‌بخش انجام شود. کتاب‌خوانی اگر چه به‌خودی‌خود فعالیتی مهم به شمار می‌آید، اما آن‌چه بر تأثیر این فعالیت می‌افزاید به کارگیری روش‌های درست سهیم شدن کتاب با کودکان است. یکی از تأثیرگذارترین روش‌های سهیم شدن کتاب‌های باکیفیت با کودکان و نوجوانان، بلندخوانی است. و به همین دلیل یکی از بنیان‌های اصلی برنامه‌ی «با من بخوان» است. یک نشست بلندخوانی از سه مرحله تشکیل شده است: پیش از بلندخوانی هنگام بلندخوانی پس از بلندخوانی در این کلیپ آموزشی با نکاتی آشنا می‌شوید که باید پیش از برگزاری یک نشست بلندخوانی در نظر بگیرید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید