نکته‌های مهم در هنگام بلندخوانی

چگونه بلندخوانی کنیم؟ بلندخوانی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین روش‌های سهیم شدن کتاب‌های باکیفیت با کودکان نقش مهمی در جذب کردن آن‌ها به کتاب و کتابخوانی دارد. در این فیلم نمونه‌هایی از نشست‌های بلندخوانی را آورده‌ایم و نکته‌های مهمی را که هنگام بلندخوانی باید به آن‌ها توجه کنید مرور می‌کنیم. هنگام تماشای این فیلم به شیوه نشستن آموزگار و کودکان، روش گفت‌وگو با کودکان، صدای آموزگار یا مربی هنگام بلندخوانی، مکث‌ها، تغییر لحن، نوع پرسش‌ها و شیوه‌ی نشان دادن تصویرهای کتاب‌ها به کودکان دقت کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید