آیا دین، خشونت ترویج می‌کند؟

رسانه تحلیلی تصویری بهمن در این ویدئو به بررسی چهره دین در میان مردم می‌پردازد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید