معاون ترامپ برای ایران از میان وبا و طاعون یکی را انتخاب کرد!

حمله بی سابقه مدیر شبکه منوتو به سعودی نشنال و گروهک منافقین مایک پنس با بیان این حقیقت که پهلوی را نمیخواهد و روی منافقین سرمایه گذاری کرده براندازها را در یک شوک فرو برده است. حالا کیوان عباسی و دیگر عوامل شبکه منوتو در همین خصوص، معترضانه به سعودی‌نشنال و روند اعتبار سازی برای گروهک منافقین و تجزیه طلب ها پرداخته اند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید