تجهیزات آتش نشانی آریاکوپلینگ

مجموعه آریاکوپلینگ از اواخر دهه هفتاد، تولید کننده تجهیزات آتش نشانی در 9 گروه است. این مجموعه تولید کننده انواع جعبه آتش نشانی، قرقره آتش نشانی و هوزریل، اتصالات انگلیسی (BS)، اتصالات آلمانی (STORZ)، انواع نازل آتش نشانی، انواع شیرهای آتش نشانی، خاموش کننده (کپسول آتش نشانی) و اسپرینکلر است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید