اولین دوره مسابقات قدرت،سرعت و استقامت در شهر خور 1401/04/02

در دو رده جوانان و بزرگسالان آیتم های مسابقه:بارفیکس-لانچ-پرس سینه-دراز و نشست-پارالل :امجد امانی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید