بفهمیم، یا نفهمیم، متشکریم

ایران اسلامی به یمن الطاف الهی، رهبری بی نظیر رهبر عظیم الشآن و پاک پاختگی غیور مردانش، گردنه های خطرناک و خرمشهرها را به پیروزی گذراند و دولت سیزدهم نیز ویرانه ی حاصل از دولتهای فشل، اشرافی، چپاول گر و چه بسا مزدور و نفوذی را تحویل گرفته و در سال اول این دولت اقدامات و توفیقات مثبت و باور نکردنی، مشاهده شد. تشکر و قدردانی، کمترین دین ملت قدرشناس ایران، به این دولت خدوم و انقلابی می باشد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید