نیروی انتظامی، مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است.

نیروی انتظامی در مسئولیت خود که ایجاد امنیت است، مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است. (مقام معظم رهبری مدظله العالی)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید