نانواییی که در تعطیلی 2 ساله اش، 300 هزار کیلوگرم آرد یارانه ای گرفته و فروخته!

جریمه ۴ میلیارد تومانی یک نانوایی این نانوایی دو سال است که تعطیل شده اما ۳۰۰ هزار کیلو آرد گرفته و نانوا آن‌ها را فروخته است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید