ساکورا اسکول/سریال میکشمت قسمت۳/ساکورا اسکول/سریال ساکورا اسکول/ساکورا اسکول

سلامی دوباله:) قسمت ۳ میقولی؟XDبفرما اینم قسمت ۳ خدمت شوما*-* ایمدوارم دوست داشته باشین و اینکه یهن نفر بهم گفته بود از سریالش کپی کردم ولی نکرده بودم و خلاصه حسابی با هم دعوا کردیمو آخر صلح کردیمXD بگذریم... لطفا حمایت فراموش نسهرتا بدونن دوست دارین سریالو و قسمتای بعدو بهتر بسازم:) این ویدیو مطابق قوانین آپارات و جمهوری اسلامی است گذارش = شخص حسود آن گذارشگر و نفرین ابدی برای آن شخص!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید