این از نشانه های انقلابی بودن نیست

#سیاسی این از نشانه های انقلابی بودن نیست رهبر انقلاب خطاب به نماینگان مجلس مصباح خانواده ۵۰۰ •••••• Telegram: Instagram:Instagram.com/mesbah_family500 Aparat:aparat.com/mesbah_family500
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید