اولین تریلر سریال Andor از دنیای جنگ ستارگان

در حاشیه جشن جنگ ستارگان، لوکاس فیلم اولین تریلر سریال Andor را منتشر کرد که در این تریلر تاریخ پخش این سریال مشخص شده است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید