افشاگری - شایعه تولید گرد و غبار در عراق برای تخریب محیط زیست ایران !! - 1

این تکه فیلم بخشی از گزارش یک برنامه پرتغالی زبان است که در سال ۲۰۱۹ پخش شده است. گوینده ویدئو اصلی در ابتدا به شوخی می‌پرسد: «این چیست؟ ماشین‌هایی که ماشین‌های دیگر را کثیف می کنند؟...» او در ادامه توضیح می‌دهد که بعضی از بیننده‌ها به آنها گفته‌اند که این ماشین‌ها در حال جمع‌آوری بذر برای مراتع هستند.در ادامه فیلم مشابه دیگری را می بینید که کشاورزان با دستگاه‌های مربوطه در حال پاشیدن خاک بر روی زمین‌ های کشاورزی خود هستند تا از کودهای شیمیایی کمتری استفاده کنند و محصول ارگانیک تولید کنند.تولید گرد و غبار در مرز ایران و عراق! اخیرا با انتشار فیلم کوتاهی در فضای مجازی ادعا شده که عراقی‌ها عمداً در حال تولید گرد و غبار در مرز ایران‌ هستند و برای این کار از دستگاههایی شبیه تراکتور که ساخت چین هست استفاده می کنند!! اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فیلم بخش تقطیع شده ای از گزارش یک برنامه پرتغالی زبان است که در سال ۲۰۱۹ پخش شده و درباره شیوه های توسعه کشاورزی صحبت میکند. این دستگاه‌ها در واقع در حال پاشیدن خاک حاصلخیز بر روی زمین‌‌های کشاورزی مجاور هستند تا از کودهای شیمیایی کمتری استفاده شود و محصول ارگانیک تولید گردد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید