قاب فن S9 2018

قاب فن S9 2018 این محصول، یکی از قطعات یکی ازماینرهای رایج میباشد که درصورت نبود این قاب، فن قابل استفاده نخواهد بود. قاب فن روی بدنه ی دستگاه بسته میشود و فن روی 4 تا جای پیچ دستگاه بسته میشود. سوالات خود را کامنت کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید