چرا بعد از فتح خرمشهر صلح نکردیم؟

چرا بعد از فتح خرمشهر صلح نکردیم؟ سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی: بعد از پیروزی خرمشهر، هنوز ۱۵٠٠ کیلومتر از مرزهای غربی ایران در اختیار عراق بود و آنها قبول نمی‌کردند که این مناطق را آزاد کنند و سپس آتش‌بس شود از طرفی صدام هم قابل اعتماد نبود که این امر بعد از پذیرش قطعنامه توسط ایران ثابت شد. اراده سیاسی و قدرت نظامی عراق بعد از آزادسازی خرمشهر هنوز پابرجا بود بنابراین نمیشد به آتش‌بس فکر کرد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید