اقدامات عربستان نبود، ایران چنین نفوذی پیدا نمیکرد!

مجری ضد ایرانی: اگر اقدامات بچگانه و احساسی عربستان نبود، ایران چنین نفوذی در منطقه پیدا نمیکرد....
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید