جوین 021clan شدم!؟Pars stranger join zto_clan

یووووووووو برابچ..... چطورید!؟ همون طوری که داخل ودیو دیدید من جوین 021clanشدم توضیحات مهمی دادم حتما ببینید Instagram:@strangepars Twitch:parsstranger.istrem.1388 Instagram clan:@021clan (اعداد رو به انگلیسی بنویسید)
ویدیوهای جدید