سلام دوآپس ۱۳ - Kubernetes قسمت اول

سلام دوآپس مجموعه لایوهای اینستاگرامی من هست که کمک میکنه بیشتر با حوزه دوآپس و تکنولوژی های مورد استفاده در آن آشنا بشید. این لایوها رو در اینستاگرام من دنبال کنید. آدرس اینستاگرام و سایت من b9t.ir هست که میتونید دنبال کنید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید