زیر صدای آهنگی که شبیه به صدای کریس وو هستش

ویدیو رو با هندزفری گوش کنید آهنگ چند رپر که در حال ریلیز شدن هست ، ذهن ها رو به خودش مشغول کرده و پیجی که این اخبار رو منتشر کرده اسم خواننده ها رو گفته و همه انها افراد معروفی هستند ، جز یکی از آنها که نا آشناست به اسم PlayTwo بخشی از زیر صدای این آهنگ بسیار شبیه به صدای کریسه . فن ها اکانت این شخص playtwo رو جستجو کردن و به اطلاعاتی رسیدن . اولین پست این اکانت با محتوای 666 است ( شعار کریس در ماندارین به معنای موفقیت بود) و ویبو لوکیشن و مکان این اکانت رو در ایالت های USA نشان داده و ذهن همه مشغول اینه که آیا کریس برگشته؟ ، یا فقط یک شباهت صداست؟ صدایی که گفته میشه بسیار به کریس شباهت داره ، و همینطور هم هست ! اما احتمالات میگن که کریس نیست ، هرچند دوگانگی صورت گرفته و شدیدن ذهن ها مشغوله
برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 27

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 26

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 25

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 24

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 23

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 22

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 21

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 20

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 19

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 18

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 17

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 16

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 15

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 14

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 13

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 12

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 11

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 10

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 9

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 8

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 7

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 6

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 5

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 4

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 3

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 2

برنامه شب آهنگی - فصل 2 - قسمت 1

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 30

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 29

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 28

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 27

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 26

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 25

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 24

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 23

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 22

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 21

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 20

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 19

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 18

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 17

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 16

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 15

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 14

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 13

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 12

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 11

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 10

برنامه شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 9

سریال شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 8

سریال شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 7

سریال شب آهنگی - فصل 1 - قسمت 6

برنامه شب‌ آهنگی- فصل 1 - قسمت 5

برنامه شب‌ آهنگی- فصل 1 - قسمت 4

برنامه شب‌ آهنگی- فصل 1 - قسمت 3

برنامه شب‌ آهنگی- فصل 1 - قسمت 2

برنامه شب‌ آهنگی- فصل 1 - قسمت 1

ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید