هزار لبخند

اردوهای جهادی هزار لبخند بهمن جهادگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مناطق کم برخوردار جهت ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی، آموزشی، غربالگری، مشاوره و برنامه‌های فرهنگی برگزار شد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید