شهید بهشتی جمهوری اسلامی چیست؟

#جمهوری_اسلامی چیست؟ از بیانات #شهیدبهشتی دو هفته پیش از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید