واکسینه شدن بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی علیه بیماری سرخک و فلج اطفال

واکسینه شدن بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی علیه بیماری سرخک و فلج اطفال در ایران : نيک رو : ️با طغیان سرخک در افغانستان و پاکستان و بروز دوباره این بیماریِ ریشه کن شده، وزارت بهداشت ایران واکسیناسیون رایگان و خانه به خانه اتباع خارجی به ویژه مهاجرین افغانستانی را عملیاتی کرده است. ️ تا امروز، یک میلیون و بیست هزار اتباع افغانستانی در کشور ایران علیه بیماری سرخک و فلج اطفال واکسینه شده اند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید