رأی نمیدم!

واقعا حرف مسخره ای مد شده که فرقی نمیکنه به کی رأی بدیم یا رأی ندیم... با رأی ندادن فقط کمک میکنید امثال عباس آخوندی سر کار بمونن!
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید