مرشدفقیداستادی به تمام معنافروتن ، کهنه سوار(قاسم خوش هیکل) یادش گرامی

آدرس کانال: مرحوم مرشد قاسم خوش هیکل انسانی وارسته و متواضع و دوست داشتنی بود وی چهره ای محبوب در میان مردم و بخصوص ورزشکاران باستانی بود او با گذر از سن 90 واندی سال ، همچنان صدایی پرطنین و با صلابتی داشت . روحش شاد و یادش گرامی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید