فنگشویی و چاکراهای پا

این ویدیو توضیح میده که چطور از طریق چاکراهای پا میتونیم درمان چاکراها رو انجام بدیم
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید