رمضان قدیروف، رئیس منطقه خودمختار چچن روسیه از مردم قزاقستان درخواست کرد

رمضان قدیروف، رئیس منطقه خودمختار چچن روسیه از مردم قزاقستان درخواست کرد به شورش ها پایان دهند. وی گفت: این شما را به خیر نمی رساند. امروز قیمت بنزین شما بالا رفته و فردا قیمت همه چیز و پس فردا خودت در ویرانه زندگی خواهی کرد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید