ماجرای تایید اختلالات روان شناختی محمود احمدی نژاد

عبدالرضا داوری، مشاور و از نزدیکان محمود احمدی نژاد که با تازگی از او جدا شده، به ماجرای تاییدیه یک روانشناس بر اختلالات روان شناختی محمود احمد نژاد می پردازد. در این روایت ابتدا مهدی خزعلی از فعالان سیاسی ادعایی مطرح می کند، سپس داوری با ذکر خاطره ای به توضیح آن می پردازد:khaterenegari.com
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید